CONCEPT EN STRATEGIE IN BEELD

De afgelopen jaren heeft ‘a Monkey Story’ regelmatig gewerkt met fotograaf Thomas Franke, waardoor een nauwe samenwerking is ontstaan. Een samenwerking gebaseerd op de overtuiging dat een gepassioneerde uitwisseling van ideeën in het belang is van onze opdrachtgevers en het resultaat.

Nieuwsgierigheid naar elkaars vakgebied en expertise, gekoppeld aan eigenwijze bemoeizucht zijn daarbij geen onbekende fenomenen voor ons. We gaan het aan, beargumenteren onze zienswijze en houden daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening op een hoog niveau. Het kruizen van de professionele degens kent geen verliezers, slechts winnaars.

Achtergrond
Studie Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie, https://www.reinwardt.ahk.nl/bachelor-cultureel-erfgoed/, afgerond met een specialisatie in Media en Publiek en een algemene opleiding in kunstgeschiedenis, geschiedenis, erfgoedtheorie, materialenkennis, projectmanagement en recht.

Gericht op het vertellen van de erfgoed verhalen op een inclusieve en toegankelijke manier. Afstudeeronderzoek gedaan naar de Maker Movement in Nederland, en een scriptie geschreven voor erfgoed instellingen die Makers willen aantrekken/betrekken bij hun instellingen. 

WIJ HECHTEN ALS BUREAU VEEL WAARDE AAN GOED CONTACT, DUS MAAK VOORAL KENNIS MET THOMAS. BEL (0615028608) OF MAIL HEM VOOR EEN AFSPRAAK.